Portfólio / Softvér

Softvér

Najčastejšie programujem a tvorím webové aplikácie - internetové stránky a elektornické obchody. Občas sa pritrafí možnosť vytvoriť niečo zaujímavejšie. Na rôzne drobné aplikácie a štúdium nových technológií si vždy rád nájdem čas.

Audio merací softvér


Audio merací softvér je unikátny tým, že využíva WebAudio API, ktoré umožňuje spracovávať zvukový signál priamo v internetovom prehliadači. Program je možné spúšťať lokálne aj zo vzdialeného servra. Okrem audio generátora rôznych priebehov je základnou funkciou programu automatizované meranie amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky. Program umožňuje merať frekvenčné priebehy reprosústav alebo filtrov.


Technológie: WebAudio API, HTML, CSS, JavaScript

UniWeb


UniWeb je produkt, ktorý umožňuje správu malých a stredných internetových aplikácií. CMS systémom je možné spravovať textový aj obrazový obsah internetových stránok. V jednoduchom administračnom rozhraní dokáže každý klient upravovať svoje web stránky úplne sám.


Technológie: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Bootstrap Framework

Billa Epic


Jednoduchá Facebook aplikácia s výhernou súťažou pre zákazníkov obchodného reťazca.


Technológie: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Billa Torty


Ďalšia Facebook aplikácia s výhernou súťažou pre zákazníkov obchodného reťazca.


Technológie: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Konvertér titulkov


Mini program upravuje textové súbory filmových titulkov, ktoré sú kódované v rôznych znakových sadách. Program zabezpečí kompatibilitu s miestnym štandardom a možnosť filmové titulky čítať bez nemyselných znakov.


Technológie: C++

Sudoku lúštiteľ


Program automaticky rieši sudoku krížovku.


Technológie: HTML, CSS, PHP